I produksjonshallen har vi følgende utstyr og kapasiteter:

Knekke
Max lengde/tykkelse   3m x 20mm

Saks                         
Max lengde/tykkelse 3.1 m x 20mm

Vals
Max lengde/tykkelse 2,1 m x 30/40 mm

Profilsaks m/stans    Ø 30mm

Sag
Max høyde/bredde     500 x 700 mm

CNC styrt skjærebord

Rørtråd apperater  – 15 stk.
               

Krankapasitet verksted        
Max last –  5 tonn.
2 stk kraner – 2,5 tonn

Krankapasitet malehall
Max last          5 tonn

* Hjullaster

* Sidelastertruck